1. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach - (przeczytaj)
   • Załączniki do statutu:
    • Regulamin Rady Pedagogicznej - zał. 1 (przeczytaj)
    • Regulamin Rady Szkoły - zał. 2 (przeczytaj)
    • Regulamin Rady Rodziców - zał. 3 (przeczytaj)
    • Regulamin dyżurów międzylekcyjnych - zał. 4 (przeczytaj)
    • Regulamin Samorządu Uczniowskiego - zał. 5 (przeczytaj)
    • Regulamin Rzecznika Praw Ucznia - zał. 6 (przeczytaj)
    • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - zał. 7 (przeczytaj)
    • Regulamin rekrutacji do ZSZ im. Kazimierza Sikorskiego - zał. 8 (przeczytaj)
    • Procedury nagradzania i karania uczniów - zał. 10 (przeczytaj)
    • Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w szkole - zał. 11 (przeczytaj)
    • Regulamin dziennika elektronicznego - zał. 12 (przeczytaj)
  2. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły ZSP - (przeczytaj)
  3. Program profilaktyczny - (przeczytaj)
  4. Program wychowawczy (przeczytaj)