Wszystkich absolwentów naszej szkoły oraz absolwentów innych szkół zawodowych, gimnazjum lub szkół podstawowych gorąco zapraszamy do naszego wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Lekcje odbywają się 3 dni w tygodniu - popołudniami. Dla absolwentów dawnej szkoły podstawowej (8-klasowej) oraz absolwentów gimnazjum nauka trwa 3 lata (6 semestrów) natomiast dla absolwentów szkoły zawodowej 2 lata (4 semestry). Aby zapisać się do szkoły należy dostarczyć wypełnione podanie, które można otrzymać w sekretariacie naszej szkoły zawodowej lub pobrać klikając tutaj.

Podania można składać do końca sierpnia 2018r.