W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie:

a) dwóch klas pierwszych po gimnazjum w następujących zawodach:
- sprzedawca,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- wielozawodowa (w tej klasie mogą kształcić się uczniowie w każdym zawodzie, pod warunkiem posiadania miejsca praktyki)

b) dwóch klas pierwszych po 8 klasie szkoły podstawowej w następujących zawodach:
- sprzedawca,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- wielozawodowa (w tej klasie mogą kształcić się uczniowie w każdym zawodzie, pod warunkiem posiadania miejsca praktyki)

Rekrutacja do szkoły odbywa się drogą elektroniczną:

  1. Kandydat w swoim Gimnazjum zakłada konto na stronie internetowej: https://chojnice.edu.com.pl/Kandydat poprzez wpisanie danych osobowych i ustanowienie hasła.
  2. System nada kandydatowi identyfikator (login), pod którym będzie rozpoznawany.
  3. Kandydat wypełnia formularz z wyborem szkoły, drukuje podanie i składa je do szkoły pierwszego wyboru.
  4. Do szkoły, do której został przyjęty dostarcza oryginał świadectwa i zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

Uczniowie, którzy są spoza powiatu chojnickiego również dokonują rekrutacji drogą elektroniczną poprzez adres strony internetowej podanej powyżej. W razie wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 915 do 1400